Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

dressuicide

March 22 2017

5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viakurz kurz
dressuicide
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viajethra jethra

March 21 2017

dressuicide
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahey-jude hey-jude
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

dressuicide
6777 d617 500
Reposted fromNekoii Nekoii viasadporn sadporn
2716 37b1
Reposted fromerial erial viapannakies pannakies
dressuicide
7568 6fe8 500
dressuicide
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze vialilacwine lilacwine
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viasadporn sadporn
dressuicide
Reposted fromshakeme shakeme viasomebunny somebunny
9469 737c
Reposted fromshitsuri shitsuri viainnocentsoul innocentsoul

March 20 2017

dressuicide
3613 b917
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaCannonball Cannonball

March 19 2017

dressuicide
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajethra jethra
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajethra jethra
dressuicide
Reposted frommuladhara muladhara viajethra jethra
8232 95b8
Reposted fromerial erial viajethra jethra
dressuicide
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
dressuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl