Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

dressuicide
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viaavemaria avemaria

July 15 2018

dressuicide
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viajethra jethra

July 11 2018

dressuicide

Chciałam Ci tylko powiedzieć, że wyrzuciłam dziś notesy. Przeczytałam je wszystkie, myśli, które uznałam za ważne (nie było ich zbyt wiele) zapisałam w jednym miejscu i rzucałam monetą. Orzeł – wyrzucam, reszka – zostaje. Raz wypadła reszka, rzuciłam jeszcze raz. 

dressuicide
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viauaremyheaven uaremyheaven
dressuicide
dressuicide
Od kilku dni gasnę. Nie mam ochoty wyjść, pic, rozmawiać. Nawet mówię ciszej, wolniej i spokojniej. Jeśli ktoś mi nie przerwie tego stanu to będzie ze mną źle.
— Since Thursday
Reposted fromnonecares nonecares vianiebieskieoczy niebieskieoczy
dressuicide
9702 07f9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viachrzrzrz chrzrzrz
dressuicide

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
dressuicide
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viafreeway freeway
dressuicide
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viafreeway freeway
dressuicide
7321 bb51 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajethra jethra

July 09 2018

dressuicide
   
dressuicide
dressuicide
4533 b281 500
Porzucony pałacyk w Polsce - Bełcz Wielki (woj. dolnośląskie)
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viawolalabym wolalabym
dressuicide
7684 114f 500

pocketss:

it’s just one of those croissant days

Reposted fromryliceracc ryliceracc viaatranta atranta
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viasentymentalna sentymentalna
dressuicide
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl