Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2020

dressuicide
8397 dd9e 500
Reposted frombewitchediris bewitchediris
dressuicide
dressuicide
Reposted fromshakeme shakeme
dressuicide
Reposted fromshakeme shakeme
dressuicide
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
dressuicide
Reposted fromgruetze gruetze viamarvellous marvellous
dressuicide
7929 158d 500
Olivia Norella (photo by Cory Vanderploeg)
dressuicide
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viazoi zoi
dressuicide
6000 5d5e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viausagiaddict usagiaddict
dressuicide
Reposted fromshakeme shakeme viausagiaddict usagiaddict
dressuicide
Reposted fromFlau Flau vianataliana nataliana
dressuicide
dressuicide
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianataliana nataliana
dressuicide
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
dressuicide
9204 9861
Reposted fromrol rol viamaybeyou maybeyou
dressuicide
Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
— Zbigniew Herbert // List do studentów PWST
Reposted fromverronique verronique viaohfucktycznie ohfucktycznie
dressuicide
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
dressuicide
2634 72cc 500
Julian Tuwim

March 04 2020

dressuicide
8339 0a51 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajethra jethra
dressuicide
Reposted fromFlau Flau viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl